REKLAMA

Prawo Cywilne – Aktualności

Szkoda w prawie cywilnym i prawie karnym

Wprowadzenie do naprawy szkód: Naprawa szkód jest procesem, który ma na celu przywrócenie osoby poszkodowanej do stanu sprzed szkody. W przypadku poważnych szkód, które są wynikiem działania innej osoby, proces naprawy szkód może prowadzić do wszczęcia postępowania prawnego. W takim

Czytaj więcej »

Powszechne sposoby zawierania umów w kodeksie cywilnym

Jakie są sposoby zawierania umów? Aby zawrzeć umowę, zaangażowane strony muszą uzgodnić określone warunki. Umowa może być zawarta na piśmie lub ustnie. Strona zawierająca umowę jest również nazywana „stroną zawierającą”. Stroną zawierającą umowę może być zarówno osoba fizyczna, jak i

Czytaj więcej »

Co oznacza prawo pierwokupu?

Co to jest prawo pierwokupu? Prawo pierwokupu to prawo sprzedającego do wykupienia towaru po cenie niższej niż cena uzgodniona. Jest to również znane jako prawo do odkupu. Prawo pierwokupu daje sprzedawcom możliwość zaoferowania klientom niższej ceny na swoje przedmioty, jeśli

Czytaj więcej »